Beleid en organisatie

Beleid en organisatie

R.K.S.V. Groesbeekse Boys wil een vereniging zijn waar leden ongeacht hun kwaliteit en ambities zich thuis voelen. Een vereniging waar respect is voor elkaar. Verder kenmerkt de vereniging zich door een goede organisatie, een groot aantal vrijwilligers, een goede jeugdafdeling, en een fraaie accomodatie.

De organisatiestructuur van R.K.S.V. Groesbeekse Boys is vastgelegd in het handboek “Organisatie en werkwijze R.K.S.V. Groesbeekse Boys”.
Dit handboek is eind jaren ‘90 door de werkgroep “herstructurering R.K.S.V. Groesbeekse Boys” opgesteld. Sindsdien hebben er door veranderde omstandigheden wijzigingen in dit handboek plaatsgevonden. De laatste update dateert van januari 2007. In dit handboek is getracht alle functies en activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen uit het beleidsplan “R.K.S.V. Groesbeekse Boys” te realiseren.

Kenmerkend voor de organisatiestructuur is dat er in commissies (8) gewerkt wordt.
Aan de top van elke commissie functioneert een commissie coördinator die tevens bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt als lid van het algemeen bestuur (AB) van R.K.S.V. Groesbeekse Boys.

Het dagelijks bestuur (DB) draagt eindverantwoordelijkheid voor het door R.K.S.V. Groesbeekse Boys gehanteerde beleid.
Daarnaast zij er twee commissies, commissie vrijwilligersbeleid en commissie Fair Play, die het bestuur ondersteunen bij hun functioneren.