Ledenvergadering

Het bestuur van RKSV Groesbeekse Boys nodigt haar leden uit om vrijdagavond 13 oktober naar de kantine van sportpark Breedeweg te komen. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering kijkt het bestuur met de aanwezige leden terug op afgelopen jaargang en wil het graag met betrokken leden discussiëren over de toekomst van de voetbalvereniging uit Breedeweg.  

Agenda:
1. Opening
2. Bestuursverkiezing: Nieuw: Teun de Jong en Harm Hubers.
3. Mededelingen / ingekomen stukken
4. Notulen algemene ledenvergadering 2022
5. Jaarverslag algemeen
6. Jaarverslag commissies
7. Jaarverslag penningmeester
8. Verslag kascommissie
9. Verkiezing kascommissie
10. Aanpassing contributie
11. Rondvraag
12. Sluiting