Aan-/afmelden

Pupillen en junioren
Kinderen die willen gaan voetballen bij R.K.S.V. Groesbeekse Boys kunnen hiervoor contact opnemen met de secretaris van de commissie jeugd. 
Hij kan meer informatie geven over de jeugdafdeling van R.K.S.V. Groesbeekse Boys en je in contact brengen met één van de vele jeugdtrainers.
Mail: jeugd@groesbeekseboys.nl.

Aanmelden lidmaatschap R.KS.V. Groesbeekse Boys
Aanmeldingen worden door de beheerder ledenadministratie verwerkt en moeten vóór 01 juni door de KNVB ontvangen zijn.

 

Afmelden lidmaatschap R.K.S.V. Groesbeekse Boys

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. U blijft conform de statuten van R.K.S.V. Groesbeekse Boys dan ook het gehele verenigingsjaar contributieplichtig.

Indien u het lidmaatschap van Groesbeekse Boys wilt opzeggen dient u dit uiterlijk 1 juni schriftelijk kenbaar te maken bij de ledenadministratie van Groesbeekse Boys. Als het lidmaatschap niet voor deze datum is opgezegd zal er per 1 juli wederom voor een heel verenigingsjaar contributie geïncasseerd worden.

Bij opzegging van het lidmaatschap worden een aantal controles uitgevoerd voordat u als lid uitgeschreven kunt worden;

1. Is de verschuldigde contributie voldaan en zijn eventuele boetes betaald?

2. Zijn alle in bruikleen gegeven kleding en andere clubmaterialen ingeleverd?

 

Pas wanneer aan beide punten voldaan is kan het lidmaatschap beëindigd worden.

 

Emailadres afmelden: secretariaat@groesbeekseboys.nl

 

Wijzigen lidmaatschap R.K.S.V. Groesbeekse Boys
Wijzigingen moeten schriftelijk doorgeven worden aan de ledenadministratie. Denk hierbij aan wijzigingen van adres, email en telefoonnummer wijzigingen.

Adres ledenadministratie
Paul v.d. Broek
De Hekselaar 34
6562 RD Groesbeek
06-54376155
e-mail: secretariaat@groesbeekseboys.nl

Contributie
Als lid van Groesbeekse Boys bent u contributie verschuldigd.

Contributie m.i.v. 01 januari 2024 (vastgesteld op ledenvergadering 2023):

Voor spelende leden
Vanaf 19 jaar:  € 171,60 per jaar. (€ 42,90 per kwartaal)

13 t/m 18 jaar: € 135,00 per jaar. (€ 33,75 per kwartaal)

6 t/m 12 jaar:   € 120,00 per jaar. (€ 30,00 per kwartaal)

0 t/m 5 jaar:     € 1,00 per jaar.

Vanaf 19 jaar niet in KNVB competitie (Veteranen): € 104,00 per jaar. (€ 26,00 per kwartaal)

Peildatum leeftijd: 1 januari.

 

Voor niet spelende leden
Vanaf 19 jaar: € 80,00 per jaar. (€ 20,00 per kwartaal)

5 t/m 18 jaar: € 37,00 per jaar. (€ 9,25 per kwartaal)

0 t/m 4 jaar:     € 1,00 per jaar.

Peildatum leeftijd: 1 januari.


Jaarlijks kan tijdens de algemene ledenvergadering in september de contributie worden herzien.

De inning van de contributie vindt plaats via automatische incasso per kwartaal.

 

Via deze link kunt u het aanmeldformulier digitaal downloaden.